Klachtenregeling

Klachten m.b.t. de aankoop van producten van Delva Versmarkt kunt u aan ons bedrijf melden als volgt:

  • Telefonisch op het nummer 058 31 37 37.

Wij zullen zo snel mogelijk op uw klacht reageren en alles in het werk stellen om een bevredigende oplossing te vinden. Echter vragen wij u binnen de 6u na ontvangst van uw goederen melding te maken van uw klacht, waarbij de datum van de e-mail geldig is. Wij vragen u steeds een foto van uw leverbon en/of eventuele goederen waarover u ontevreden bent of ander bewijsmateriaal toe te voegen in uw e-mail.

Hierna vindt u tevens een link naar de URL van het Europees platform voor de regeling van onlinegeschillen: http://ec.europa.eu/odr.