Privacy & Cookie Policy

Waarvoor dient deze privacy policy?       

Dit is de privacy policy van Versmarkt Delva (ondernemingsgegevens: zie hieronder) (hierna ook “wij” of “ons”). Deze privacy & cookie policy is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Versmarkt Delva, o.m. via de webshop beschikbaar op https://webshop.delva.info (hierna: de “Website”).   

Deze privacy policy tracht u r behoorlijk en transparant te informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens. Deze policy dekt niet het privacy- of cookiebeleid van derden noch van websites of applicaties waarnaar via (zelfs toegestane) hyperlinks op de Website wordt verwezen.            

We raden u aan deze privacy policy zorgvuldig door te nemen.            

Deze policy wordt fysiek of elektronisch aan u ter beschikking gesteld en is te allen tijde te raadplegen onder de rubriek ‘Privacy & CookiePolicy’ op de Website.         

In geval van verzoeken of bijkomende vragen kunt u steeds een e-mail richten aan webshop@delva.info.

Wij behouden ons het recht voor deze policy op elk moment te wijzigen. Raadpleeg deze daarom regelmatig. De gewijzigde policy zal bekend gemaakt worden op de Website.

Wie verzamelt mijn info en hoe kunt u ons bereiken?

Naam of Bedrijfsnaam: Versmarkt Delva
Adres: Albert I laan 17, 8630 Veurne
BTW nummer: BE 0844.479.921
Telefoon: +32 58 31 37 37
E-mail: veurne@delva.info

Versmarkt Delva is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Zij bepaalt het doel en de middelen van de verwerking ervan. Zij treft alle passende technische en organisatorische maatregelen opdat de verwerking van uw persoonsgegevens in overeenstemming zou zijn met de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming, w.o. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 van 27 april 2016 (hierna: de “AVG”).

Welke gegevens verwerken wij?

Versmarkt Delva verwerkt volgende (persoons)gegevens van u: uw persoonlijke identificatiegegevens (naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres) en uw financiële gegevens (bankrekeningnummer en/of andere betalingsgegevens).

Tevens verwerkt Versmarkt Delva elektronische gegevens wanneer u de Website bezoekt zoals apparaatgegevens, browser, besturingssysteem, IP-adres, cookies, logbestandsgegevens, de pagina’s die u bezoekt op de Website, externe websites die u hebben doorverwezen etc.

Voorbeeld: “Bezoeker met IP adres 123.456.789 bezocht 4 pagina’s en gebruikte de browser Internet Explorer 12 op Windows 10”.

We doen dit o.m. door cookies te gebruiken. Meer informatie over cookies vindt u terug in onze cookie policy hieronder.

Wanneer u het contactformulier op de Website gebruikt worden naast de gegevens die u invult het tijdstip en uw IP adres bijgehouden. De gegevens worden verwerkt en bijgehouden in de database van de Website en onze mailbox.

In principe gaan wij geen bijzondere of gevoelige persoonsgegevens over u verwerken.

Het kan uiteraard altijd dat u dergelijke informatie zelf heeft meegedeeld via het contactformulier. In dergelijk geval zullen wij dit met de meeste discretie en conform de geldende wetgeving behandelen.

Wanneer u zich inschrijft op de nieuwsbrief via de Website worden, naast de gegevens die u invult, het tijdstip en uw IP adres bijgehouden. Als u een nieuwsbrief ontvangt, houden we daar statistieken van bij: hoe vaak wordt de nieuwsbrief geopend, op welke links wordt er geklikt, welke email-client gebruikt u en op welk tijdstip was dit allemaal etc. U gegevens worden bijgehouden in de database van de Website en ook in onze nieuwsbrief software: Campaign Monitor en/of Mailchimp

Voorbeeld: “johndoe@domain.com schreef zijn in op de nieuwsbrief op 25/05/2018 met het IP adres 123.456.789”.

Voorbeeld: “John Doe (johndoe@domain.com) heeft de nieuwsbrief 3x geopend op 25/05/2018 op Apple Mail op een iPhone 8”.

Hoe verwerken wij uw gegevens?

Delva Versmarkt kan uw persoonsgegevens rechtstreeks van u ontvangen, bv. via de Website, dan wel onrechtstreeks via derden.

Afhankelijk van de gegevens kunnen deze op drie manieren bijgehouden en opgevraagd worden (cookie, database, e-mail).

Gegevens die u zelf invult, worden opgeslagen in de database van de Website en meestal ook per e-mail verzonden en bewaard.

Gegevens over uw computer, besturingssysteem en de pagina’s die u bezoekt op deze Website e.d. worden bijgehouden in een cookie. Deze cookie kan enkel door onze Website uitgelezen worden. (Zie onze cookie policy hieronder.)

Waarom verwerken wij uw gegevens en op welke basis?

Delva Versmarkt verwerkt uw persoonsgegevens voor:

 • Klantenbeheer: om in contact te treden met u, uw eventuele vragen te verwerken, u de nodige inlichtingen te kunnen verschaffen, onze (koop)overeenkomst(en) met u uit te voeren / onze producten te leveren aan u.

Als u contact opneemt via ons contactformulier op de Website zullen uw (bedrijfs)gegevens die u invult, verwerkt worden om uw vraag te beantwoorden (bv. offerte) en u te contacteren voor meer informatie betreffende uw vraag.

Tevens verwerken wij uw persoonsgegevens voor het beheren van onze klantenbestanden, administratie, facturatie en boekhouding.

Wij doen dit in het kader van de uitvoering van de (koop)overeenkomst(en) met u en/of om op uw verzoek bepaalde maatregelen te nemen vóór of m.o.o. het sluiten van deze overeenkomst(en).

 • Optimalisatie van onze verkoop en dienstverlening.
 • Direct marketing: uw e-mailadres kan worden verwerkt voor het versturen van nieuwsbrieven, gerichte advertenties of andere middelen voor marketing doeleinden

Indien u klant bent van ons gebeurt dit ofwel op grond van onze gerechtvaardigde belangen om te ondernemen ofwel op grond van uw toestemming gegevens via de Website. Indien u geen klant bent, gebeurt dit met uw voorafgaande toestemming via de Website. Uw toestemming kunt u op elk moment intrekken.

 • Het verzorgen van een optimale werking van onze Website. Om de gebruikservaring van onze Website te verbeteren, is het noodzakelijk om statistieken bij te houden (aantal bezochte pagina’s, duurtijd, browser type, …). We kunnen hiermee problemen opsporen en analyseren. Aan de hand van een sessie-cookie kunnen wij ook uw voorkeuren op onze Website onthouden (bv: taalkeuze). (Zie onze cookie policy hieronder.)

Hoe lang verwerken wij uw gegevens?

Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verwerkt.

Met wie kunnen wij uw gegevens delen?

De informatie die we verzamelen via onze Website wordt voornamelijk door ons gebruikt.

Gegevens en statistieken over uw bezoek aan de Website worden ook opgeslagen in externe diensten (bv. Google Analytics). De websitebouwer kan toegang hebben tot deze gegevens om aanpassingen te doen aan de Website waar dit nodig blijkt uit deze gegevens. Uiteraard krijgt men hier enkel de gegevens te zien die nodig zijn voor een correcte analyse (geen namen).

Wanneer u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief worden deze gegevens ook opgeslagen in een externe dienst (Campaign Monitor/Mailchimp). Zij ontvangen enkel die door u worden ingegeven bij het inschrijven op de Website.

U gegevens worden mogelijks overgezet naar een CRM tool om onze klanten en prospecten te beheren.

Ten slotte kan Versmarkt Delva verplicht worden uw persoonsgegevens te verstrekken of te verwerken op grond van een op haar rustende wettelijke verplichting en/of naar aanleiding van een verzoek daartoe vanwege toezichthoudende autoriteiten of overheidsinstanties.

Beveiliging

Wij nemen de bescherming van uw gegevens zeer ernstig en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via bovenstaande gegevens.

Wij kunnen in geen geval verantwoordelijk worden geacht voor iedere directe of indirecte schade die veroorzaakt zou worden door een foutief of onrechtmatig gebruik van de persoonsgegevens door een derde.

Wat zijn uw rechten?

U heeft, onder bepaalde voorwaarden en vereisten bepaald in de AVG, het recht om uw gegevens in te kijken, aan te passen, te laten corrigeren, te verwijderen, de verwerking ervan te laten beperken of uw gegevens te laten overdragen.

Dit kunt u gewoon aanvragen door ons te mailen via bovenstaande gegevens. U moet zich wel afdoende identificeren. Wanneer wij redenen hebben om te twijfelen aan uw identiteit, mogen wij u om aanvullende informatie vragen die nodig is ter bevestiging van uw identiteit. Doorgaans zullen wij een kopie van uw identiteitskaart vragen om te verifiëren wie effectief een verzoek indient.

U gegevens kunnen niet verwijderd worden bv. indien de verwerking hiervan gebonden is aan bepaalde wettelijke of contractuele verplichtingen (bv. Belgische boekhoudverplichtingen).

Via de instellingen van uw browser kunt u cookies uitschakelen, wissen en de rechten voor cookies instellen. U kunt er ook voor kiezen om helemaal geen cookies te gebruiken, maar dan zullen vele websites slecht functioneren (zie onze cookie policy hieronder).

U hebt het recht om bezwaar tegen maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U kan te allen tijde en kosteloos bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens voor direct marketing. Als u een nieuwsbrief ontvangt, kunt u zich eenvoudig uitschrijven via de link in deze nieuwsbrief.

Indien de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op uw toestemming, hebt u het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken.

U hebt het recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – T.: +32(0)2 274 48 00 – E. contact@apd-gba.be). In geval van een klacht kunt u ook Versmarkt Delva zelf contacteren: veurne@delva.info.

Cookie policy    

Waarom deze cookie policy?       

Onze Website maakt gebruik van cookies. Versmarkt Delva is verantwoordelijk voor het gebruik van deze cookies en de verwerking van uw (persoons)gegevens via of in verband met cookies.

Deze cookie policy informeert u over het gebruik en het doel van de cookies op onze Website. Deze cookie policy wordt elektronisch aan u ter beschikking gesteld en is te allen tijde te raadplegen onder de rubriek ‘Privacy & Cookie Policy’ op de Website. Wij behouden ons het recht voor om deze cookie policy op elk moment te wijzigen. Wijzigingen zullen bekend gemaakt worden op de Website.

Wat zijn cookies en waarvoor dienen ze? 

Cookies zijn kleine gegevensbestanden die door de browser op de harde schijf van uw computer of apparaat worden opgeslagen wanneer u een website bezoekt en/of raadpleegt of een (mobiele) applicatie gebruikt waardoor bepaalde gebruikersinformatie wordt opgeslagen. Cookiebestanden bevatten unieke codes die bv. toelaten dat uw browser u herkent tijdens uw bezoek aan de Website en op die manier uw gebruikerservaring wordt verbeterd. Cookies vergemakkelijken de interactie tussen de bezoeker en een website en worden gebruikt met het oog op verbetering van de gebruikerservaring en voor de verzameling van statistieken onder de bezoekers van een website. Cookies zorgen er ook voor dat uw persoonlijke instellingen en voorkeuren worden opgeslagen of dat beeld- en geluidsmateriaal kan worden afgespeeld. Bepaalde cookies kunnen geplaatst worden door een derde, bv. Google Analytics, voor het meten van het gebruik van een website.

Cookies kunnen ons onder andere helpen om uw ervaring met onze Website te verbeteren en ervoor te zorgen dat die optimaal presteert zoals u verwacht. Ze kunnen uw ervaring met het gebruik van een website verbeteren, bijvoorbeeld door uw gebruik van onze website bij te houden, zodat deze kan worden verbeterd om aan uw behoeften te voldoen. Ze kunnen er ook voor zorgen dat advertenties die u online ziet relevanter zijn voor u en uw interesses. 

Cookies in- en uitschakelen – beheren       

U kunt uw voorkeuren via uw browser op elk gewenst moment wijzigen door de instructies op de onderstaande links te volgen, afhankelijk van uw browser: Internet ExplorerFirefox , ChromeSafariiOS.

Het gebruik van cookies kan worden uitgeschakeld. Via uw browser kunt u cookies automatisch of handmatig verwijderen en kunt u zelf aangegeven of bepaalde cookies mogen geplaatst worden of niet. U kunt uw browser ook instellen zodanig dat u een bericht krijgt als er een cookie wordt geplaatst.

Indien u cookies uitschakelt, is het echter mogelijk dat de Website hierdoor niet meer correct functioneert of dat bepaalde (grafische) elementen of toepassingen op de Website minder goed of niet meer zullen functioneren.              

Toestemming

Voor het plaatsen en raadplegen van cookies via de Website op uw eindapparatuur is uw toestemming vereist, tenzij het gaat om de technische opslag van informatie of de levering van een uitdrukkelijk door u gevraagde dienst wanneer het plaatsen van een cookie daarvoor strikt noodzakelijk is.

Voor functionele cookies is uw toestemming dus niet vereist. Uw toestemming is wel vereist voor niet-functionele cookies.

Uw toestemming moet desgevallend:

 • bekomen worden vooraleer de cookies worden geplaatst. Wanneer uw toestemming niet gegeven wordt, mogen er geen cookies worden geplaatst;
 • geïnformeerd zijn, reden waarom wij u informeren over de verschillende cookies via deze cookies policy;
 • uitdrukkelijk en actief zijn. Uw toestemming wordt daarom bekomen via het aanvinken van de hokjes in de cookie banner op de Website;
 • specifiek zijn en aldus per cookie of per categorie van cookie worden verkregen.

Functionele cookies zijn nodig voor het optimaal functioneren van de Website, om bepaalde grafische elementen weer te geven e.d. Deze cookies zijn technisch noodzakelijk voor de goede werking en de beveiliging van de Website. Deze cookies worden zonder uw toestemming geplaatst aangezien ze kaderen in het gerechtvaardigd belang van Versmarkt Delva. Niet-functionele cookies worden geplaatst voor statistische, sociale en/of commerciële doeleinden en staan los van de technische ondersteuning van de Website.   Het gaat bv. om volgende cookies:

 1. Analytische cookies: deze cookies worden gebruikt om statistieken op te maken van het aantal bezoekers van de Website, de populairste webpagina’s etc. (bv. Google Analytics – zie verder). Deze cookies geven weer hoe de Website wordt gebruikt. Zo weet Versmarkt Delva o.m. hoeveel keer een bepaalde pagina wordt gelezen, hoeveel tijd iemand doorbrengt op onze Website etc. Er worden statistische analyses gemaakt van de informatie die we op deze manier ontvangen. Dankzij deze statistische resultaten kunnen we de structuur, navigatie en de inhoud van onze Website en bijhorende diensten verbeteren. We gebruiken deze data eveneens om op algemene wijze te rapporteren over onze diensten of in het kader van onderzoeken waaraan we deelnemen. Er worden hierbij geen persoonsgegevens doorgegeven. De toestemming van elke bezoeker is vereist voor de plaatsing van deze cookies.
 1. Marketing cookies: via deze cookies wordt het online advertentieaanbod gepersonaliseerd.
 2. Socialemediacookies: deze cookies bieden de mogelijkheid om buttons van socialenetwerksites op te nemen. De buttons werken via een code afkomstig van deze sites. Een handige tool om webpagina’s te promoten zoals ‘liken’ en ‘pinnen’.


Indien u via de Website toestemming hebt gegeven om niet-functionele cookies te gebruiken, dan kunt u deze instelling te allen tijde wijzigen en uw toestemming terug intrekken. De reeds geïnstalleerde cookies worden dan verwijderd. Dit kan u via hyperlink voorzien.


U kunt op elk moment uw toestemming voor onze cookies intrekken, zelfs als u daarvoor toestemming hebt gegeven. Vergeet echter niet dat als u niet instemt met sommige van onze cookies, dat de gebruikerservaring hieronder kan lijden.

De cookies op de Website

De onderstaande informatie legt uit welke cookies we gebruiken op onze Website, waarom we ze gebruiken en waar ze vandaan komen. We geven ook in de tabel aan of een cookie een 'permanente' of 'sessie'-cookie is. Het verschil is dat:

 • Permanente cookies blijven op uw apparaat tussen browsersessies. Ze worden geactiveerd telkens wanneer u de Website bezoekt die deze specifieke cookie heeft gemaakt. Als een 'permanente cookie' bijvoorbeeld op een website wordt gebruikt om uw voorkeurstaal te onthouden, hoeft u deze taal niet telkens te kiezen wanneer u die website bezoekt.
 • Sessiecookies stellen ons in staat om de acties van een gebruiker te koppelen tijdens een browsersessie. Een browsersessie start wanneer u het browservenster opent en eindigt wanneer u het browservenster sluit. Sessiecookies worden tijdelijk aangemaakt. Nadat u de browser hebt gesloten, worden alle sessiecookies verwijderd.

Sommige van de onderstaande cookies worden gebruikt op de Website. We hebben echter ook cookies op de Website die door derden zijn ingesteld.

Cookie

Doel

Gegevensbehoud

Frontend_language

Bewaart de voorkeurstaal van de gebruiker

2 maanden

Track

Unieke ID per bezoeker voor het tracken van de gebruikersflow.

12 maanden

PHPSESSID

Sessie die PHP aanmaakt. Bevat geen persoonlijke gegevens.

Per sessie

Cookiebar status

Cookie om de cookie notificatie niet opnieuw te tonen bij een volgend bezoek.

7 dagen

 

Cookies door derden       

De Website maakt gebruik van eigen cookies (eerste partij cookies) die rechtstreeks worden geplaatst door onze Website (zie hierboven), maar ook van cookies van derden wiens diensten op de Website gebruikt (kunnen) worden (derde partij cookies) en die worden geplaatst door een domein dat verschilt van het domein van onze Website.

Eerste partij cookies veronderstellen geen doorgifte van persoonsgegevens aan derde partijen, maar kunnen van een derde verwerker gebruik maken, bv. voor het opmaken van statistieken. Ook voor het plaatsen van bv. eerste partij analytische cookies is uw toestemming vereist.

Derde partij cookies maken het mogelijk dat er persoonsgegevens worden verzonden naar derden hetzij direct (bv. door een actief bestanddeel dat aan een banner is gekoppeld of een spionpixel), hetzij indirect door cookies te plaatsen die toegankelijk zijn voor andere websites dan deze van de adverteerder.

Volgende derde partij cookies worden gebruikt op onze Website:


- Google Analytics
We gebruiken Google Analytics-software om informatie te verzamelen over hoe u onze Website gebruikt. We gebruiken de informatie om rapporten samen te stellen en om ons te helpen de site te verbeteren.

Google Analytics slaat onder andere informatie op over:

 • de pagina's die u bezoekt;
 • de tijd die u op elke pagina doorbrengt;
 • hoe je op de site bent gekomen;
 • waarop u klikt terwijl u de site bezoekt.

Deze veilig bewaarde cookies verzamelen geen informatie die een bezoeker identificeert. Alle door deze cookies verzamelde informatie is volstrekt anoniem. We gebruiken dergelijke informatie alleen om onze website te verbeteren. Als u niet wilt dat Google Analytics alle websites bijhoudt, gaat u naar: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Cookie

Doel

Gegevensbehoud

_ga

Gebruikt om gebruikers te onderscheiden.

38 maanden

_gat

Om het aantal verzoeken dat moet worden gedaan aan doubleclick.net te beperken.

38 maanden

 

- Facebook

Cookie

Doel

Gegevensbehoud

datr

We plaatsen de datr-cookie wanneer een webbrowser facebook.com bezoekt (behalve iframes voor sociale plug-ins), en de cookie helpt ons om verdachte inlogactiviteiten te identificeren en gebruikers veilig te houden.

24 maanden

dpr

Slaat informatie over de ingelogde Facebook-gebruiker op ten behoeve van de targeting/advertising.

2 maanden

fr

Slaat informatie over de ingelogde Facebook-gebruiker op ten behoeve van de targeting/advertising.

3 maanden

sb

Slaat informatie over de ingelogde Facebook-gebruiker op ten behoeve van de targeting/advertising.

24 maanden

 

Vragen? Contacteer ons gerust: veurne@delva.info.